Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
311 21.9.2017 09:44 - 12:41
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 11:41 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 09:44 - 12:41
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 11:41 inställd. Orsak: strejk.
S
582 21.9.2017 09:44 - 12:42
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Serena, kl. 11:42 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 09:44 - 12:42
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 11:42 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 09:44 - 12:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 11:42 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 09:44 - 12:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 11:42 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 09:44 - 12:42
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 11:42 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:43 - 12:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 11:41 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 09:43 - 12:41
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 11:41 inställd. Orsak: strejk.
S
83 21.9.2017 09:42 - 12:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 11:40 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor