Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
215 21.9.2017 13:24 - 16:22
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 15:22 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 13:24 - 16:22
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Alberga, kl. 15:22 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 13:22 - 16:20
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 15:20 inställd. Orsak: strejk.
S
724 21.9.2017 13:22 - 16:20
Regiontrafik, linje 724 från Lövkulla, kl. 15:20 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 13:21 - 16:19
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 15:19 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 13:21 - 16:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 15:19 inställd. Orsak: strejk.
S
88 21.9.2017 13:20 - 16:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 15:18 inställd. Orsak: strejk.
S
212 21.9.2017 13:20 - 16:18
Regiontrafik, linje 212 från Kampen, kl. 15:18 inställd. Orsak: strejk.
S
217 21.9.2017 13:20 - 16:18
Regiontrafik, linje 217 från Jupper, kl. 15:18 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 13:19 - 16:17
Regiontrafik, linje 111 från Helsingfors, kl. 15:17 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor