Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 3.11.2016 16:27 - 17:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:58 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 3.11.2016 16:26 - 17:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:31 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 3.11.2016 16:23 - 17:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 3.11.2016 16:22 - 17:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
908 3.11.2016 16:22 - 20:00
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 908, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Kaislampi. Beräknad tid: 16:00 - 20:00.
S
3 2 3.11.2016 15:57 - 16:30
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Laivurinkatu. Beräknad tid: 15:55 - 16:30.
S
56 3.11.2016 09:08 - 10:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 56, försenas. Orsak: vägarbete. Plats: Metsäläntie. Beräknad tid: 08:30 - 10:30.
S
69 3.11.2016 08:22 - 09:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 08:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 3.11.2016 07:51 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 07:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 3.11.2016 07:40 - 08:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:56 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor