Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
561 21.9.2017 08:43 - 11:32
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
582 21.9.2017 08:42 - 11:32
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Serena, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 08:42 - 11:32
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 08:42 - 11:32
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 08:42 - 11:32
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 08:42 - 11:32
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 08:42 - 11:32
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 08:41 - 11:32
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 08:41 - 11:32
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 08:41 - 11:31
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 10:31 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor