Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
203 21.9.2017 08:49 - 11:38
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 08:49 - 11:38
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 08:49 - 11:38
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 08:49 - 11:38
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 08:49 - 11:38
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 08:48 - 11:38
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 10:38 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 08:48 - 11:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 10:37 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 08:48 - 11:37
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 10:37 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 08:48 - 11:37
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 10:37 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 08:48 - 11:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 10:36 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor