Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
510 7.7.2017 14:27 - 15:19
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 14:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
I 7.7.2017 14:11 - 14:51
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 13:51 inställd.
S
95 7.7.2017 08:45 - 09:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 08:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
816 813 815 26 817 7.7.2017 08:42 - 17:30
Linjerna 813, 815, 816, 817 och 26, glesare turer . Orsak: personalbrist . Beräknad tid: 08:38 - 17:30.
S
56 6.7.2017 18:16 - 19:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 18:11 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
71 6.7.2017 14:46 - 15:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 14:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 6.7.2017 13:53 - 14:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Elielplatsen, kl. 13:45 inställd. Orsak: olycka.
S
77A 6.7.2017 13:06 - 13:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 12:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
75A 6.7.2017 12:52 - 13:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Jakobacka, kl. 12:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6T 6.7.2017 12:32 - 13:15
Spårvägslinjerna: 8 och 6T, undantag möjliga. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Arabia. Beräknad tid: 12:30 - 13:15.

Sidor

Sidor

Sidor