Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 2.11.2016 09:26 - 10:36
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 09:36 inställd.
S
U E 2.11.2016 09:25 - 10:45
Närtågen: E och U, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Köklax. Beräknad tid: 09:10 - 10:45.
S
94 2.11.2016 08:16 - 09:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 08:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 1.11.2016 23:11 - 23:30
Spårvägslinje 8, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Sörnäs - Gräsviken via Hagnäs, Järnvägstorget och Kampen i båda färdriktningarna. Helsingegatan, Runebergsgatan och Mechelinsgatan körs inte. Orsak: olycka. Plats: Apollonkatu. Beräknad tid: 23:08 - 23:30.
S
3 2 1.11.2016 23:09 - 23:35
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Apollonkatu. Beräknad tid: 23:06 - 23:35.
S
554 1.11.2016 17:32 - 18:30
Regiontrafik, linje 554, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:00 - 18:30.
S
57 1.11.2016 17:17 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 57, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:00 - 18:30.
S
75 1.11.2016 16:53 - 17:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Järnvägstorget, kl. 16:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 1.11.2016 16:21 - 17:01
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:31 inställd.
S
6T 1.11.2016 16:20 - 16:40
Spårvägslinje 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras sträckan Järnvägstation - Uppropskontoret som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Hietalahden tori. Beräknad tid: 16:18 - 16:40.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor