Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 1.7.2017 16:40 - 17:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 16:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 1.7.2017 15:37 - 16:33
Spårvägslinjerna: 2 och 3, trafikerar normalt igen fr.om. kl 16.
S
3 2 1.7.2017 15:34 - 16:00
Spårvägslinjerna: 2 och 3, undantagsrutt. Trafikeras till linje 1A ändhållplatsen i Båtsmansgatan. Gardesstaden trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Centrum. Beräknad tid: 12:30 - 16:00.
S
24 1.7.2017 14:29 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, försenas. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:25 - 15:25.
S
9 4 5 3 10 7B 8 6T 2 6 7A 1.7.2017 13:42 - 15:30
Spårvägslinjerna: 4, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2, 3 och 5, försenas. Orsak: publikevenemang. Plats: PRIDE. Beräknad tid: 13:39 - 15:30.
S
21V 1.7.2017 12:40 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V, undantagsrutt. Körs till Kamptorget. Inte trafikers mellan Kampen-Stationsplatsen. Orsak: publikevenemang. Plats: Kampen. Beräknad tid: kl.12:40 - kl.15:00.
S
3 2 1.7.2017 12:25 - 15:30
Spårvägslinjerna: 2 och 3, undantagsrutt. Trafikeras till linje 1A ändhållplatsen i Båtsmansgatan. Gardesstaden trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Centrum. Beräknad tid: 12:30 - 15:30.
S
615 1.7.2017 01:20 - 02:10
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 01:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
56 30.6.2017 21:30 - 21:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 på väg att normaliseras.
S
56 30.6.2017 20:46 - 21:43

Sidor

Sidor

Sidor