Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
89 19.8.2016 14:32 - 15:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58 19.8.2016 14:30 - 15:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 14:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 19.8.2016 10:28 - 11:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 10:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
64 19.8.2016 06:54 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 18.8.2016 17:14 - 18:12
Regiontrafik, linje 554, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:12 - 18:12.
S
9 18.8.2016 17:12 - 17:30
Spårvägslinje 9 mot Östra böle, försenad. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:11 - 17:30.
S
4 18.8.2016 16:31 - 16:45
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, försenad. Orsak: olycka. Beräknad tid: 16:29 - 16:45.
S
85 18.8.2016 16:10 - 17:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 16:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 18.8.2016 15:57 - 16:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 15:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122 174 165 110 121A 156 111 132 103 154 143 172 150 160 102 171 109 106 18.8.2016 15:35 - 16:30

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor