Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
814 5.10.2016 10:57 - 14:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 814 från Nordsjö (M), undantagsrutt. Körs inte via Fjärdholmsvägen.
S
9 5.10.2016 01:19 - 02:15
Spårvägslinje 9, försenad. Orsak: strömstörning. Plats: Pasila. Beräknad tid: 01:16 - 02:15.
S
14 4.10.2016 19:24 - 23:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 14, undantagsrutt, hållplats Ärtholmkajen i(1195) inte i bruk. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 19:15 - 23:35.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: banunderhåll mellan Gräsviken - Mellungsbacka. Beräknad tid: 17:30 - 18:30.
S
Ruoholahti - Mellunmäki 4.10.2016 17:20 - 19:00
S
31 4.10.2016 13:09 - 14:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 31 från Norra Haga, kl. 13:02 inställd. Orsak: olycka.
S
69 4.10.2016 08:19 - 09:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Malm, kl. 08:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
65 4.10.2016 06:45 - 07:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 06:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
T 4.10.2016 03:00 - 04:50
Närtåg T från Riihimäki mot Helsingfors kl. 3.12 är inställd. Ersättande tåg avgår kl. 3.33. Orsak: banarbeten.
S
N 4.10.2016 01:36 - 02:18
Närtåget N mot Kervo, kl. 01:18 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor