Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
543 21.9.2017 09:01 - 11:50
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 09:01 - 11:50
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 09:01 - 11:50
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 09:01 - 11:52
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 10:52 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 09:01 - 11:50
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 09:01 - 11:52
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby, kl. 10:52 inställd. Orsak: strejk.
S
92 21.9.2017 09:01 - 11:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:01 - 11:52
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 10:52 inställd. Orsak: strejk.
S
121 21.9.2017 09:01 - 11:50
Regiontrafik, linje 121 från Helsingfors, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.
S
722 21.9.2017 09:01 - 11:50
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 10:50 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor