Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21BX 20X 21V 23.11.2016 08:30 - 09:15
Bussarna 20, 20X, 21BX och 21V undantagsvis via Lemisholmsvägen och Västerleden. Orsak: Drumsö bro lyfts upp. Beräknad tid: 8.50-9.15.
S
102 111 154 110T 23.11.2016 08:30 - 09:15
Bussarna 102T, 110T, 111T och 154T undantagsvis via Lemisholmsvägen och Västerleden. Orsak: Drumsö bro lyfts upp. Beräknad tid: 8.50-9.15.
S
18 23.11.2016 07:26 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 07:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
37 23.11.2016 06:05 - 06:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 37 från Kampen, kl. 05:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 3 2 6 22.11.2016 17:37 - 17:50
Spårvägslinjerna: 6, 9, 2 och 3, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Snellmansgatan - Alexandersgatan - Studenthuset. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 17:34 - 17:50.
S
9 22.11.2016 09:27 - 09:50
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Itä-Pasila. Beräknad tid: 09:24 - 09:50.
S
88 21.11.2016 22:46 - 23:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 22:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 21.11.2016 17:32 - 18:00
Regiontrafik, linje 554, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:30 - 18:00.
S
I 21.11.2016 15:27 - 16:31
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:01 inställd.
S
K 21.11.2016 12:16 - 13:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:02 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor