Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 8.6.2017 17:25 - 18:30
Spårvägslinje 8, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Plats: Mechelininkatu. Beräknad tid: 17:23 - 18:30.
S
20X 8.6.2017 17:05 - 18:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X från Kampen, kl. 17:03 inställd. Orsak: olycka.
S
20X 8.6.2017 17:05 - 18:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 17:29 inställd. Orsak: olycka.
S
103 8.6.2017 16:52 - 18:05
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 17:05 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
43 8.6.2017 15:38 - 17:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 16:06 inställd. Orsak: olycka.
S
71 8.6.2017 15:36 - 16:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 15:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
615 8.6.2017 14:59 - 16:09
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
973 8.6.2017 14:55 - 15:45
Regiontrafik, linje 973 från Pejas, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 8.6.2017 14:17 - 14:40
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 8 mot Arabia, undantag möjliga. Orsak: tekniska problem. Plats: Vallila. Beräknad tid: 14:15 - 14:40.
S
68 8.6.2017 14:10 - 15:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 14:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor