Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 5.6.2017 17:07 - 19:36
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:36 inställd.
S
E 5.6.2017 17:07 - 19:36
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:36 inställd.
S
E 5.6.2017 17:06 - 18:27
Närtåget E mot Köklax, kl. 17:27 inställd.
S
E 5.6.2017 17:06 - 18:57
Närtåget E mot Köklax, kl. 17:57 inställd.
S
E 5.6.2017 17:06 - 19:06
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:06 inställd.
S
A 5.6.2017 17:01 - 18:49
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 18:19 inställd.
S
A 5.6.2017 17:01 - 18:06
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:36 inställd.
S
A 5.6.2017 17:01 - 18:26
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:56 inställd.
S
A 5.6.2017 17:01 - 18:29
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 17:59 inställd.
S
A 5.6.2017 16:56 - 17:16
Närtåget A mot Alberga, kl. 16:46 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor