Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
238 21.9.2017 05:26 - 08:21
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Siknäs, kl. 07:21 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 05:26 - 08:20
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
582 21.9.2017 05:26 - 06:37
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Serena, kl. 05:37 inställd. Orsak: strejk.
S
239T 21.9.2017 05:26 - 08:20
Esbo lokaltrafik, linje 239T från Kalajärvi, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 05:26 - 06:38
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 05:38 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:26 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 05:26 - 06:38
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 05:38 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 05:26 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 05:26 - 08:20
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 05:25 - 08:17
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 07:17 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor