Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
94 21.9.2017 05:34 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 07:30 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 05:34 - 08:25
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 07:25 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 05:34 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 07:30 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 05:34 - 08:25
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Alberga, kl. 07:25 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 05:34 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 07:31 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:34 - 08:29
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 05:34 - 08:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 07:32 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 05:34 - 06:50
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 05:50 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 05:34 - 08:32
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 07:32 inställd. Orsak: strejk.
S
572K 21.9.2017 05:33 - 08:29
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Mellungsbacka (M), kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor