Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
18 9.5.2017 09:05 - 09:54
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Köklax, kl. 08:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 8.5.2017 22:15 - 22:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Björnparken - Hagnäs. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 21:48 - 22:30.
S
8 8.5.2017 22:02 - 22:15
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankadun pysäkillä.. Beräknad tid: 21:52 - 22:15.
S
8 8.5.2017 21:52 - 22:00
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankadun pysäkillä.. Beräknad tid: 21:49 - 22:00.
S
6T 6 8.5.2017 21:48 - 21:55
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Björnparken - Hagnäs. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 21:42 - 21:55.
S
I 8.5.2017 18:26 - 19:21
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 18:21 inställd.
S
P 8.5.2017 17:31 - 18:31
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 17:31 inställd.
S
9 3 8.5.2017 16:29 - 16:50
Spårvägslinjerna: 9 mot Östra böle och 3 mot Brunnsparken , försenas. Orsak: tidigare störning. Plats: Simonmäessä teknisessä viassa vaunu.. Beräknad tid: 16:26 - 16:50.
S
9 8.5.2017 16:23 - 16:40
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Simonkadulla vaunu teknisessä viassa.. Beräknad tid: 16:21 - 16:40.
S
2 8.5.2017 16:23 - 16:40
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Operan. Kampen och Runebergsgatan trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 16:20 - 16:40.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor