Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
93K 21.9.2017 08:57 - 11:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Landbo, kl. 10:46 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 08:57 - 11:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 10:47 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 08:57 - 11:47
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 10:47 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 08:57 - 11:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 10:46 inställd. Orsak: strejk.
S
93K 21.9.2017 08:57 - 11:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Landbo, kl. 10:46 inställd. Orsak: strejk.
S
215A 21.9.2017 08:57 - 11:46
Esbo lokaltrafik, linje 215A från Alberga, kl. 10:46 inställd. Orsak: strejk.
S
215A 21.9.2017 08:57 - 11:46
Esbo lokaltrafik, linje 215A från Alberga, kl. 10:46 inställd. Orsak: strejk.
S
82 21.9.2017 08:57 - 11:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 10:48 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 08:57 - 11:47
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 10:47 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 08:57 - 11:47
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 10:47 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor