Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
95 21.9.2017 11:00 - 13:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 12:56 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 11:00 - 13:57
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 12:57 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 11:00 - 11:10
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 12:57 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 11:00 - 13:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 12:57 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 11:00 - 13:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 12:57 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 11:00 - 13:57
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 12:57 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 11:00 - 13:58
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 12:58 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 10:59 - 13:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 12:55 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 10:59 - 13:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 12:55 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 10:59 - 13:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 12:55 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor