Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10 21.9.2017 09:57 - 12:55
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 11:55 inställd. Orsak: strejk.
S
85 21.9.2017 09:57 - 12:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 11:55 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 09:57 - 12:55
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 11:55 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 09:57 - 10:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 11:55 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 09:56 - 12:53
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 11:53 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 09:56 - 12:54
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 11:54 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 09:55 - 12:52
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 11:52 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 09:55 - 12:52
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 11:52 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 09:55 - 12:52
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 11:52 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 09:55 - 12:53
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 11:53 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor