Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 21.9.2017 08:54 - 11:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 08:54 - 11:43
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
98 21.9.2017 08:54 - 11:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 08:54 - 11:43
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
226 21.9.2017 08:54 - 11:44
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Alberga, kl. 10:44 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 08:54 - 11:43
Regiontrafik, linje 122A från Holmbacken, kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 08:54 - 11:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 08:54 - 11:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 08:54 - 11:43
Regiontrafik, linje 122A från Holmbacken, kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 08:54 - 11:43
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 10:43 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor