Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
57 31.5.2017 06:15 - 07:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 31.5.2017 01:08 - 02:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Djurdgården 1:01, Olympiakajan 1:30. Beräknad tid: 01:07 - 02:00.
S
P 30.5.2017 21:16 - 22:01
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 21:01 inställd.
S
R 30.5.2017 19:35 - 19:47
Närtåg R mot Helsingfors, kl. 19.25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
436K 30.5.2017 18:46 - 19:40
Regiontrafik, linje 436K från Kalajärvi, kl. 18:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 30.5.2017 18:36 - 19:15
Närtåg K mot Kervo stannar inte vid stationer mellan Åggelby och Dickursby. Närtåg I trafikerar normalt. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:25 - 19:15.
S
18 24 30.5.2017 16:47 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 18 och 24, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 16:43 - 18:00.
S
9 30.5.2017 16:40 - 17:30
Spårvägslinje 9, försenad. Orsak: trafikstockning. Plats: Böle. Beräknad tid: 16:38 - 17:30.
S
68 30.5.2017 16:05 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 15:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 30.5.2017 15:32 - 16:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 15:19 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor