Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 15.8.2016 18:06 - 20:32
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 19:32 inställd.
S
65 15.8.2016 17:51 - 18:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 17:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
93 15.8.2016 17:48 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 93, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:46 - 18:30.
S
554 15.8.2016 17:31 - 18:30
Regiontrafik, linje 554, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:29 - 18:30.
S
I 15.8.2016 17:26 - 18:31
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 18:01 inställd.
S
A 15.8.2016 17:11 - 17:36
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:06 inställd.
S
P 15.8.2016 17:11 - 18:11
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 17:11 inställd.
S
57 15.8.2016 16:18 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 16:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
I 15.8.2016 15:31 - 16:11
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 15:41 inställd.
S
68 15.8.2016 15:02 - 15:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 14:42 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor