Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
9 10.4.2017 19:54 - 20:20
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Länsilinkki. Beräknad tid: 19:50 - 20:20.
S
132 10.4.2017 17:48 - 18:58
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 10.4.2017 17:11 - 18:41
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 17:41 inställd.
S
611B 10.4.2017 16:27 - 17:27
Regiontrafik, linje 611B från Skomakarböle, kl. 16:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
614 10.4.2017 16:22 - 17:15
Regiontrafik, linje 614 från Järnvägstorget, kl. 16:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 10.4.2017 13:49 - 14:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 13:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21BX 10.4.2017 12:46 - 13:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 21BX från Hallonnäs, kl. 12:47 inställd. Orsak: olycka.
S
21BX 10.4.2017 12:46 - 14:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 21BX från Kampen, kl. 13:13 inställd. Orsak: olycka.
S
69 10.4.2017 12:11 - 13:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 12:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97V 10.4.2017 11:38 - 12:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Mellungsbacka (M), kl. 11:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor