Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
20X 2.6.2017 16:51 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 16:38 inställd. Orsak: olycka.
S
20X 2.6.2017 16:51 - 18:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X från Kampen, kl. 17:03 inställd. Orsak: olycka.
S
20X 2.6.2017 16:51 - 18:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 17:29 inställd. Orsak: olycka.
S
712 2.6.2017 10:58 - 11:43
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 10:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 2.6.2017 09:00 - 09:41
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 08:41 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
39B 2.6.2017 08:20 - 09:16
Regiontrafik, linje 39B från Kånala (industriområde), kl. 08:16 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 10 7B 7A 2.6.2017 08:17 - 09:00
Spårvägslinjerna: 4, 7A mot Böle, 7B mot Senattorget och 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Kampen - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Glaspalatset, Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Beräknad tid: 08:09 - 09:00.
S
110 2.6.2017 07:42 - 08:36
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 07:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
24 1.6.2017 19:05 - 19:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 18:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 1.6.2017 18:02 - 18:30
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 18:00 - 18:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor