Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
631 17.4.2017 09:53 - 10:52
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 09:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I N 16.4.2017 20:00 - 17.4.2017 01:30
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby kl. 22-1.30. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.
S
I N 16.4.2017 20:00 - 17.4.2017 10:00
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby må kl. 23-1.30. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.
S
3 16.4.2017 18:20 - 18:30
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , försenad. Orsak: hinder på spåren. Plats: Viiskulma. Beräknad tid: 18:16 - 18:30.
S
N 16.4.2017 18:06 - 18:54
Närtåget N mot Kervo, kl. 17:54 inställd.
S
N 16.4.2017 16:21 - 17:09
Närtåget N mot Kervo, kl. 16:09 inställd.
S
I 16.4.2017 05:00 - 22:00
S
203V 15.4.2017 23:26 - 16.4.2017 00:16
Esbo lokaltrafik, linje 203V fron Nybacka, kl. 23:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I N 15.4.2017 22:00 - 16.4.2017 01:30
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby kl. 22-1.30. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.
S
I N 15.4.2017 22:00 - 16.4.2017 10:00
I- och N-tågen mot Dickursby stannar inte i Kottby och Åggelby sö kl. 6.30-10. Orsak: banarbeten. Norrut från stationerna genom att byta i Böle. Till stationerna från Hfors genom att byta i Bocksbacka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor