Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
8 23.5.2016 17:56 - 18:10
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, försenad. Orsak: sjukdomsfall. Beräknad tid: 17:53 - 18:10.
S
321 23.5.2016 17:43 - 18:48
Regiontrafik, linje 321 från Helsingfors, kl. 17:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 23.5.2016 16:10 - 16:15
Spårvägslinje 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Munksnäs - Tölö tull. Granvägen och Lillhoplax trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 16:02 - 16:15.
S
121A 23.5.2016 15:57 - 16:51
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 15:51 inställd. Orsak: olycka.
S
62 23.5.2016 15:43 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Britas, kl. 15:32 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 23.5.2016 15:22 - 16:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
561 23.5.2016 15:03 - 15:48
Regiontrafik, linje 561 från Aviapolis, kl. 14:48 inställd. Orsak: olycka.
S
561 23.5.2016 15:03 - 16:44
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum (M), kl. 15:44 inställd. Orsak: olycka.
S
P 23.5.2016 12:21 - 13:39
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 12:39 inställd.
S
I 23.5.2016 12:12 - 12:39
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 12:09 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor