Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
143 5.1.2017 06:54 - 08:00
Regiontrafik, linje 143 från Sökö, kl. 07:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
58 5.1.2017 06:14 - 07:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 06:14 inställd. Orsak: personalbrist.
S
59 5.1.2017 06:11 - 07:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 06:19 inställd. Orsak: personalbrist.
S
4 5.1.2017 05:29 - 05:40
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, försenas. Orsak: växelfel. Beräknad tid: 05:22 - 05:40.
S
51 5.1.2017 05:19 - 08:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 07:17 inställd. Orsak: personalbrist.
S
72 5.1.2017 05:18 - 06:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 05:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 5.1.2017 05:17 - 06:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 05:15 inställd. Orsak: personalbrist.
S
P 4.1.2017 23:56 - 5.1.2017 01:16
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 00:16 inställd.
S
510 4.1.2017 23:03 - 5.1.2017 00:03
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 23:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 4.1.2017 22:46 - 5.1.2017 00:18
Närtåget N mot Kervo, kl. 23:18 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor