Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 20.4.2017 15:58 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 15:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
345 20.4.2017 15:34 - 17:08
Regiontrafik, linje 345 från Rinnehemmet, kl. 16:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
345 20.4.2017 15:05 - 16:01
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 15:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 20.4.2017 11:03 - 11:30
Spårvägslinje 4, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 11:01 - 11:30.
S
4 20.4.2017 10:49 - 11:15
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 10:48 - 11:15.
S
102 20.4.2017 09:53 - 10:54
Regiontrafik, linje 102 från Helsingfors, kl. 09:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 20.4.2017 08:26 - 09:16
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 20.4.2017 07:50 - 08:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 07:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 20.4.2017 07:03 - 07:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 06:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
40 20.4.2017 06:58 - 07:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Elielplatsen, kl. 06:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor