Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
717A 21.9.2017 05:04 - 07:53
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 06:53 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 05:03 - 07:59
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 06:59 inställd. Orsak: strejk.
S
213N 21.9.2017 05:03 - 06:15
Regiontrafik, linje 213N från Köklax, kl. 05:15 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:03 - 07:16
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 06:16 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 05:03 - 07:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 06:17 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:03 - 07:16
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 06:16 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 05:03 - 07:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 06:17 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 05:03 - 07:30
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 05:02 - 06:03
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 05:03 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 05:02 - 07:59
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 06:59 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor