Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
631 21.9.2017 04:49 - 05:54
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 04:54 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 04:49 - 06:40
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Kungsbacka, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 04:48 - 05:48
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 04:48 inställd. Orsak: strejk.
S
213N 21.9.2017 04:48 - 05:50
Regiontrafik, linje 213N från Köklax, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 06:27
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 04:48 - 06:40
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 04:48 - 06:55
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 05:55 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 07:25
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 04:48 - 07:30
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 04:48 - 07:35
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor