Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
92 21.9.2017 05:05 - 06:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 05:39 inställd. Orsak: strejk.
S
94 21.9.2017 05:05 - 06:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 05:59 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 05:04 - 06:05
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 05:05 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:04 - 06:16
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 05:16 inställd. Orsak: strejk.
S
722 21.9.2017 05:04 - 06:20
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 05:20 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 05:04 - 07:00
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 06:00 inställd. Orsak: strejk.
S
722 21.9.2017 05:04 - 07:10
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 06:10 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:04 - 07:11
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Mattby, kl. 06:11 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 05:04 - 07:53
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 06:53 inställd. Orsak: strejk.
S
213N 21.9.2017 05:03 - 06:15
Regiontrafik, linje 213N från Köklax, kl. 05:15 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor