Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
553 21.9.2017 04:50 - 07:47
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 06:47 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 04:49 - 05:54
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 04:54 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 04:49 - 06:40
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Kungsbacka, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 04:49 - 07:02
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 06:02 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 04:49 - 07:25
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 04:49 - 07:47
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 06:47 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 04:48 - 05:48
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 04:48 inställd. Orsak: strejk.
S
213N 21.9.2017 04:48 - 05:50
Regiontrafik, linje 213N från Köklax, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 06:27
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 04:48 - 06:40
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor