Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 09:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:32 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 12:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 11:32 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 09:46
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:46 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 09:52
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:52 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:06
Närtåget K mot Kervo, kl. 09:06 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:12
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:12 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:26
Närtåget K mot Kervo, kl. 09:26 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:32
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:32 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:46
Närtåget K mot Kervo, kl. 09:46 inställd.
S
K 9.11.2016 14:52 - 10.11.2016 10:52
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:52 inställd.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor