Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P N 13.5.2017 20:00 - 14.5.2017 01:00
N- och P-tågen mot Hfors stannar inte mellan Dickursby och Böle kl. 22-01. Förbindelse från de mellanliggande stationerna mot Hfors genom att byta i Dickursby (Hfors interna biljett gäller). Till de mellanliggande stationerna norrifrån genom att byta i Böle. Orsak: banarbeten.
S
A I 13.5.2017 20:00 - 15.5.2017 05:00
A- och I-tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: kl. 22 - må kl. 5.
S
L 13.5.2017 20:00 - 14.5.2017 12:00
L-tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: sö kl. 2-12.
S
84 13.5.2017 18:07 - 18:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 17:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
502 13.5.2017 17:02 - 18:00
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 17:00 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
502 13.5.2017 16:30 - 17:10
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 16:10 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
24 13.5.2017 14:30 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt Mechelinsgatan-Munknäs. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 15:15 - 18:00.
S
10 13.5.2017 14:30 - 18:45
Spårvagnslinje 10 kör till Granvägen i stället för Lillhoplax. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: kl. 15.30 - 18.15.
S
63 13.5.2017 14:30 - 19:00
Avgångarna på linje 63 från Elielplatsen kl. 15.32 - 18.32 kör via Köpingsvägen, Tunnelvägen, Ilkkavägen och Eliel Saarinens väg. Orsak: publikevenemang.
S
8 13.5.2017 14:00 - 18:00
Spårvagn 8 kör till vändplatsen på Sundholmen i stället för Utterhällen. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 14:45 - 17:30.

Sidor

Sidor

Sidor