Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
206 21.9.2017 04:48 - 06:55
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 05:55 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 07:25
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 04:48 - 07:30
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 04:48 - 07:35
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 04:47 - 05:50
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 04:47 - 06:40
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 04:47 - 07:45
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 06:45 inställd. Orsak: strejk.
S
572K 21.9.2017 04:44 - 06:56
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Myrbacka, kl. 05:56 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 04:44 - 05:50
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
731N 21.9.2017 04:42 - 05:40
Regiontrafik, linje 731N från Brännberga, kl. 04:40 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor