Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 22.5.2017 18:53 - 19:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Smedjebacka, kl. 18:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
735 22.5.2017 17:36 - 18:26
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 17:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 22.5.2017 17:34 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Eira, kl. 17:47 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
14 22.5.2017 17:33 - 18:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 17:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 22.5.2017 17:25 - 17:45
Spårvägslinje 10, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Plats: Pikku Huopalahti. Beräknad tid: 17:23 - 17:45.
S
611 22.5.2017 17:18 - 19:00
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 18:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 22.5.2017 16:35 - 17:00
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Plats: Pasila. Beräknad tid: 16:33 - 17:00.
S
10 22.5.2017 16:35 - 16:50
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Plats: Pikku Huopalahti. Beräknad tid: 16:33 - 16:50.
S
510 22.5.2017 15:04 - 16:15
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 15:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 22.5.2017 11:10 - 11:30
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, undantagsrutt. Trafikeras som linje 5 till Skatuddens terminal. Flottisttorget trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:08 - 11:30.

Sidor

Sidor