Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
311 21.9.2017 04:54 - 05:47
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Tavastby, kl. 04:47 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 04:54 - 06:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 05:03 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 04:54 - 06:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 04:54 - 06:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 05:33 inställd. Orsak: strejk.
S
572 21.9.2017 04:54 - 07:03
Vanda lokaltrafik, linje 572 från Mellungsbacka (M), kl. 06:03 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 04:54 - 07:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 06:07 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 04:54 - 07:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 06:14 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 04:53 - 06:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 05:10 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 04:53 - 06:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Mellungsbacka (M), kl. 05:29 inställd. Orsak: strejk.
S
97V 21.9.2017 04:53 - 06:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 05:50 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor