Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 6.4.2017 08:08 - 08:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
84 6.4.2017 07:44 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 07:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
543 6.4.2017 07:24 - 08:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
11 5.4.2017 20:07 - 20:57
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 19:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 5.4.2017 19:27 - 20:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 19:10 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
9 5.4.2017 17:02 - 17:20
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenad. Orsak: trafikstockning. Plats: Pasila. Beräknad tid: 17:00 - 17:20.
S
147 5.4.2017 16:21 - 17:25
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 5.4.2017 16:11 - 16:20
Spårvägslinje 8 mot Arabia, möjliga förseningar. Orsak: olycka. Plats: Helsinginkatu. Beräknad tid: 16:08 - 16:20.
S
112 5.4.2017 15:17 - 16:12
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 5.4.2017 15:16 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Vik, kl. 14:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor