Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
311 21.9.2017 09:17 - 12:09
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 11:09 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 09:17 - 12:09
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 11:09 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 09:17 - 12:12
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 11:12 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 09:17 - 12:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:17 - 12:12
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 11:12 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 09:17 - 12:09
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 11:09 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 09:17 - 12:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 11:12 inställd. Orsak: strejk.
S
246 21.9.2017 09:17 - 12:12
Esbo lokaltrafik, linje 246 från Esbo centrum, kl. 11:12 inställd. Orsak: strejk.
S
623 21.9.2017 09:17 - 12:07
Regiontrafik, linje 623 från Pejas, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 09:17 - 12:12
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby, kl. 11:12 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor