Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
92 11.1.2017 14:51 - 16:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 15:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 11.1.2017 14:51 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 11.1.2017 14:23 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 14:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 11.1.2017 14:13 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Vik, kl. 14:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
506 11.1.2017 14:13 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Mejlans, kl. 15:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70T 11.1.2017 13:57 - 14:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T från Skomakarböle, kl. 13:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
611 11.1.2017 13:05 - 14:03
Regiontrafik, linje 611 från Dickursby, kl. 13:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 11.1.2017 12:41 - 13:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 12:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 11.1.2017 09:12 - 09:55
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 08:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 11.1.2017 08:46 - 09:29
Esbo lokaltrafik, linje 42 från Sökö, kl. 08:29 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor