Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 9.11.2016 12:02 - 12:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 11:55 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
9 9.11.2016 10:58 - 11:26
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Böle station - Banbyggarvägen - Backasvägen - Sturegatan - Idrottsgatan - Karlsgatan. Jämsägatan, Aleksis Kivis gata och Flemingsgatan trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Jämsänkatu. Beräknad tid: 10:56 - 11:26.
S
94A 9.11.2016 10:51 - 11:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 10:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
88 89 9.11.2016 10:14 - 11:00
S
79 9.11.2016 10:06 - 11:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 10:16 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
533 9.11.2016 08:47 - 09:20
Esbo lokaltrafik, linje 533, undantagsrutt via Helsingforsvägen. Gamla vägskälet - Stationsvägen körs inte. Beräknad tid: 08:40 - 09:20.
S
109 9.11.2016 08:46 - 09:20
Regiontrafik, linje 109, undantagsrutt via Helsingforsvägen. Gamla vägskälet - Stationsvägen körs inte. Beräknad tid: 08:39 - 09:20.
S
182 9.11.2016 08:35 - 12:00
Kyrkslätt busstrafiken försenas på grund av vädret. Beräknad tid: 08:29 - 12:00.
S
182 908 902 901 906 909 903 181 907 9.11.2016 08:24 - 12:00
Kyrkslätt lokaltrafik, linjerna: 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 181 och 182, försenas. Beräknad tid: 08:22 - 12:00.
S
190 9.11.2016 08:23 - 12:00
U-linje 190, försenas . Beräknad tid: 08:21 - 12:00.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor