Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
502 21.9.2017 09:23 - 12:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 11:17 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 09:23 - 12:18
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 11:18 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:23 - 12:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:17 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 09:23 - 12:17
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 11:17 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 09:23 - 12:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 11:18 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 09:23 - 12:18
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 11:18 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:23 - 12:18
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 11:18 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 09:23 - 12:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 11:18 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:22 - 12:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:17 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 09:22 - 12:17
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 11:17 inställd. Orsak: strejk.

Sidor