Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
587 21.9.2017 12:47 - 15:45
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 14:45 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 12:47 - 15:44
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
109 21.9.2017 12:47 - 15:44
Regiontrafik, linje 109 från Jorv, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
107 21.9.2017 12:47 - 15:44
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
3 21.9.2017 12:47 - 15:34
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Alberga, kl. 14:34 inställd. Orsak: strejk.
S
3 21.9.2017 12:47 - 15:44
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Stensvik, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
107 21.9.2017 12:47 - 15:44
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
226 21.9.2017 12:47 - 15:44
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Alberga, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 12:47 - 15:45
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 14:45 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 12:46 - 15:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 14:44 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor