Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
621 18.9.2017 15:13 - 16:43
Regiontrafik, linje 621 från Kallbäcken, kl. 15:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
611 18.9.2017 14:35 - 15:44
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 14:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 18.9.2017 14:21 - 15:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 14:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
81 18.9.2017 12:45 - 13:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 12:40 inställd. Orsak: olycka.
S
80 18.9.2017 12:40 - 13:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 12:38 inställd. Orsak: olycka.
S
5 18.9.2017 12:32 - 12:50
Spårvägslinje 5 från Järnvägsstationen , undantagsrutt. På undantagsrutt. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 12:30 - 12:50.
S
4 18.9.2017 12:31 - 12:50
Spårvägslinje 4 mot Skatudden , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 12:29 - 12:50.
S
52 18.9.2017 12:04 - 12:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 11:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
987 18.9.2017 08:21 - 10:30
Regiontrafik, linje 987 från Nickby, kl. 09:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
987 18.9.2017 08:19 - 09:40
Regiontrafik, linje 987 från Träskanda station, kl. 08:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor