Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
12 1.8.2016 19:54 - 22:53
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Hagalund, kl. 21:53 inställd. Orsak: personalbrist.
S
12 1.8.2016 19:16 - 22:14
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Sökö, kl. 21:14 inställd. Orsak: personalbrist.
S
20 1.8.2016 19:12 - 22:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 21:10 inställd. Orsak: personalbrist.
S
12 1.8.2016 18:55 - 21:53
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Hagalund, kl. 20:53 inställd. Orsak: personalbrist.
S
150A 1.8.2016 18:44 - 19:31
Regiontrafik, linje 150A från Helsingfors, kl. 18:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 1.8.2016 18:32 - 21:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 20:30 inställd. Orsak: personalbrist.
S
14 1.8.2016 18:09 - 21:07
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 20:07 inställd. Orsak: personalbrist.
S
20 1.8.2016 18:02 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 20:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
20 1.8.2016 17:54 - 20:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 19:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
20 1.8.2016 17:53 - 19:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 18:45 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor