Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 4.4.2017 16:32 - 17:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 16:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
506 4.4.2017 16:13 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Mejlans, kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 4.4.2017 15:08 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 15:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
411 4.4.2017 14:21 - 15:07
Regiontrafik, linje 411 från Myrbacka, kl. 14:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
24 4.4.2017 13:38 - 14:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, försenas. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 13:36 - 14:00.
S
24 4.4.2017 13:38 - 14:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 13:45 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
11 4.4.2017 12:10 - 12:52
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 11:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4.4.2017 09:33 - 09:50
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 09:31 - 09:50.
S
444T 4.4.2017 08:40 - 09:47
Vanda lokaltrafik, linje 444T från Ripuby, kl. 08:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
T 4.4.2017 03:51 - 04:33
Närtåget T mot Helsingfors, kl. 03:33 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor