Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
619 21.9.2017 09:16 - 12:10
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
10 21.9.2017 09:16 - 12:07
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Bolarskog, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
82 21.9.2017 09:16 - 12:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:16 - 12:07
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 09:16 - 12:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 11:11 inställd. Orsak: strejk.
S
623 21.9.2017 09:16 - 12:07
Regiontrafik, linje 623 från Hagnäs, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
623 21.9.2017 09:16 - 12:07
Regiontrafik, linje 623 från Pejas, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:16 - 12:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
623 21.9.2017 09:16 - 12:07
Regiontrafik, linje 623 från Hagnäs, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 09:16 - 12:08
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.

Sidor