Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
86 21.9.2017 09:15 - 12:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 11:05 inställd. Orsak: strejk.
S
202 21.9.2017 09:15 - 12:10
Esbo lokaltrafik, linje 202 från Pärlugglebacken, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:15 - 12:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
10 21.9.2017 09:15 - 12:07
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Bolarskog, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 09:15 - 12:10
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:15 - 12:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 09:15 - 12:10
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
623 21.9.2017 09:15 - 12:07
Regiontrafik, linje 623 från Hagnäs, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 09:15 - 12:06
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 11:06 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:15 - 12:07
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor