Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 28.3.2017 14:19 - 15:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 14:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 28.3.2017 14:19 - 17:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 16:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 28.3.2017 14:17 - 15:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 14:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 28.3.2017 14:17 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
195 28.3.2017 14:06 - 14:55
Regiontrafik, linje 195 från Ladusved, kl. 13:55 inställd. Orsak: olycka.
S
71 28.3.2017 13:48 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 14:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70T 28.3.2017 13:11 - 13:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 70T från Kampen, kl. 12:52 inställd. Orsak: olycka.
S
436K 28.3.2017 11:05 - 12:07
Regiontrafik, linje 436K från Elielplatsen, kl. 11:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 28.3.2017 09:18 - 09:45
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Gräsviksgatan - Östersjögatan - Sundholmen och tillbaka samma rutt. Västra terminalen trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Beräknad tid: 07:55 - 09:45.
S
7A 28.3.2017 08:51 - 09:30
Spårvägslinje 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hattulavägen - Sturegatan - Tavastvägen - Sörnäs. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:49 - 09:30.

Sidor

Sidor

Sidor